Władze Związku

Zarząd Związku – Prezydium Zarządu
Czesława Pankowska – Przewodnicząca
Stanisław Łuszczki – Pierwszy Zastępca
Irena Kisała – Drugi Zastępca
Wanda Zdąbłarz – Trzeci Zastępca
Danuta Duszczyńska – Sekretarz/Skarbnik

Członkowie Zarządu
Barbara Nowak – Adamczyk
Krystyna Jadwisiak
Jan Cieszyński
Zdzisław Kluz

Komisja Rewizyjna
Maria Czyjt – Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Dziama – Członek Komisji
Elżbieta Stopyra – Członek Komisji

Komisja Kultury
Barbara Nowak – Adamczyk – Przewodnicząca Komisji
Jan Cieszyński – Członek Komisji
Stanisław Łebkowski – Członek Komisji
Zbigniew Krauz – Członek Komisji