O Związku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest pozarządową organizacją społeczną.
Jednym z jego ogniw jest Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Łańcucie, który jest jednym z najstarszych związków na terenie miasta.
Jego powstanie datuje się od kwietnia 1946 roku – kiedy to przyjęto pierwszych członków
z terenu miasta i okolicznych wiosek.

Związkowi dotychczas przewodniczyli: Stanisław Sojka, Mieczysław Skomra, Alfred Maczuga, Honorata Leńczyk i obecnie Czesława Pankowska.
Aktualnie związek liczy 248 członków.

Działalność związku prowadzona jest w oparciu o skromne składki członkowskie
w wysokości 2,50 zł miesięcznie.

Związek posiada uprawnienia do wystawiania zaświadczeń do biletow PKP ze zniżką 37 %.
Dla członków związku zaświadczenia wydawane są za darmo, zaś dla niezrzeszonych odpłatność wynosi 10 zł.

Z okazji Dnia Seniora zasłużonym członkom wręczane są dyplomy uznania, kwiaty,
a Zarząd Główny w Warszawie na nasz wniosek przyznaje małe i duże odznaki –
ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA – za szczególne zasługi dla związku.

Chlubą naszego związku w okresie 1992 – 2004 roku był zespół śpiewaczy ZŁOTY LIŚĆ.
Jego założycielem i pierwszym dyrygentem był Mieczysław Skomra. Od 1998 roku kierownikiem i dyrygentem zespołu była Otylia Piechowska. Zespół brał udział w różnych uroczystościach na terenie miasta Łańcuta i okolic. Swoim śpiewem umilał życie
w Domach Opieki Społecznej w Łańcucie i Handzlówce, brał dwukrotnie udział w Wielkim Festynie Charytatywnym w Łańcucie. Uczestniczył w Przeglądzie Zespołów Podkarpacia
w Boguchwale, gdzie otrzymał jedną z pierwszych nagród i dyplom uznania za dotychczasową działalność i krzewienie kultury. Od 2012 roku działalność zespołu została zawieszona,
ale w każdej chwili można wznowić jego działalność.

Związek nasz posiada sztandar, który został poświęcony w Kościele Farnym w Łańcucie
w dniu 27 czerwca 2004 roku. Sztandar wyhaftowała członkini naszego związku p. Maria Ruszel z Czarnej. Z jednej strony sztandaru na niebieskim tle znajduje się napis Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Łańcucie 1946 – 2004, natomiast z drugiej strony na czerwonym tle św. Michał Archanioł przebija włócznią czarnego smoka.

Związek nasz stara się być pełen radości, a radość tą osiągamy pomagając innym łatwiej przejść przez życie, organizując okolicznościowe spotkania, zabawy i wycieczki, co opisano oraz utrwalono w prowadzonej kronice związkowej, która jest do wglądu w biurze związku.
Czekamy na nowych członków, serdecznie zapraszamy w nasze szeregi. W gronie przyjaciół łatwiej zapomnieć o swoich zmartwieniach i troskach dnia codziennego. Naszą dewizą jest nie przejmować się starością – wówczas dobry nastrój będzie zawsze z nami.