Plan wycieczek na 2019 r.

Szczegółowy plan wycieczek na 2019 r. znajduje się tutaj

Związek zastrzega sobie prawo zmian w planie wycieczek