Walne zebranie

W dniu 21 czerwca 2023 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE sprawozdawczo-wyborcze członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łańcucie.
Program zebrania przekazano wszystkim członkom w przesłanym zaproszeniu.

Po złożeniu sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu i udzielniu absolutorium, wybrano nowy Zarząd na 5-letnią kadencję.
W skład Ząrzu weszli:
1. Czesława Pankowska – Przewodnicząca
2. Stanisław Łuszczki – Zastępca
3. Zofia Wilk – Zastępca
4. Wanda Zdąbłarz – Sekretarz
5. Danuta Belcer – Skarbnik
6. Barbara Nowak-Adamczyk – Kierownik d/s kultury
7. Maria Czyjt – Członek