Życzenia wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim naszym członkom

zdrowia i wszelkiej pomyślności,
a Zmartwychwstały Jezus Chrystus

niech umocni naszą wiarę i napełni
nasze serca miłością i życzliwością.

Zarząd Związku